Neem deel aan onze landelijke trainigen en maak je op een concrete manier de theorie en vaardigheden eigen! Meer informatie
Pieternel Dijkstra, Petra Bunnik en Aimee Krikke

Training “Effectiever leren met leerstrategieën”

Leerstrategieën zijn concrete manieren van leren die leerlingen bewust kunnen inzetten om het leren zo soepel mogelijk te laten verlopen. Leerstrategieën zijn een krachtig middel om een leerling het beste uit zichzelf te laten halen en de prestaties op school te optimaliseren. Veel leerlingen onderbenutten echter een of meerdere leerstrategieën waardoor schoolproblemen en ondermaatse prestaties kunnen ontstaan. Leerlingen die optimaal gebruik weten te maken van leerstrategieën weten uiteindelijk zelfsturend te leren: ze weten hoe ze moeten leren, een belangrijke 21th century skill. In deze tweedaagse cursus krijgen deelnemers informatie en tools aangereikt waarmee ze leerlingen kunnen stimuleren en helpen in het optimaal inzetten van leerstrategieën en daarmee het optimaliseren van hun leerprestaties. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen toont aan dat er 14 leerstrategieën zijn die leerlingen in kunnen zetten bij het leren, en al deze 14 worden in de cursus besproken. De training betreft een 2-daagse (landelijke) training in het midden van het land, gebaseerd op het boek “Effectiever leren met leerstrategieën” en de bijbehorende trainingskaarten voor gebruik in de klas of in individuele contacten met leerlingen.

In de training wordt aandacht besteed aan 14 leerstrategieën verdeeld over de volgende vijf categorieën:

  • metacognitieve kennis
  • metacognitieve vaardigheden
  • cognitieve vaardigheden
  • organisatorische vaardigheden
  • vaardigheden inzake motivatie

Doel

Doel van de training is onderwijsprofessionals toe te rusten met de informatie en tools die helpen een gebrekkig gebruik van leerstrategieën te signaleren, en leerlingen te helpen leerstrategieën te ontdekken en (beter) te benutten. Meer specifiek wordt in de training  gewerkt aan een de volgende leerdoelen:

  • de deelnemer kan in de klas en bij individuele leerlingen een gebrekkige inzet van leerstrategieën signaleren.
  • de deelnemer kan uitleggen welke leerstrategieën er zijn en wat ze inhouden en hoe deze invloed uitoefenen op de motivatie en prestaties van leerlingen
  • de deelnemer kan tools toepassen die, in het contact met individuele leerlingen dan wel in groepsverband, het gebruik van leerstrategieën stimuleert.
  • de deelnemer kan op basis van casuïstiek aanbevelingen formuleren voor een betere inzet van leerstrategieën

De training draagt op verschillende wijzen bij aan de ontwikkeling van de bekwaamheidseisen voor leerkrachten/ docenten primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

Werkvormen

Aan de hand van cases, tests, filmpjes, groepsgesprekken, oefeningen en peer-feedback werken deelnemers op concrete wijze aan het zich eigen maken van theorie en de vaardigheden.

Kosten

De training kost voor twee dagen €695,-. Dit is inclusief werkmap, kaartenset, boek, lunch en drinken. Voor snelle boekers (vóór 31 augustus 2018) geldt een speciale prijs van €600,- !

Meer informatie & aanmelden

Ik wil graag:

Datum en locatie*

Naam*

Adres*

Postcode / Plaats*

Telefoonnummer

E-mailadres*

Achtergrond*

Opmerkingen

We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Lees hier onze privacyverklaring.

Copyright 2018 © Effectiever leren met leerstrategieën
Download hier de Algemene voorwaarden of lees hier de privacyverklaring voor workshops, cursussen en trainingen Strategie Voor Leren (vallende onder In-Time Coaching)