Neem deel aan onze landelijke trainigen en maak je op een concrete manier de theorie en vaardigheden eigen! Meer informatie
Pieternel Dijkstra, Petra Bunnik en Aimee Krikke

Training mindset en doeloriëntatie

2 dagdelen

Onderwijsprofessionals worden voortdurend geconfronteerd met leerlingen die weinig gemotiveerd zijn voor school. Leerlingen straffen, aan ze gaan ‘trekken’ of roepen hoe belangrijk school is, heeft vaak weinig effect. Maar wat kan je dan wel doen als professional om leerlingen, het liefst uit zichzelf, aan de slag te laten gaan? Een belangrijk aangrijpingspunt ligt in de mindset van leerlingen en hun doelorientatie. Beide hebben te maken met de opvattingen die leerlingen erop na houden over leren en ontwikkelen. Van huis uit krijgen veel leerlingen, zeker degenen uit lage sociaaleconomische milieus, een fixed mindset mee. Ze hebben het idee dat je iets wel óf niet kan, en dat het weinig zin heeft om je in te spannen als iets moeilijk is. Dat betekent immers dat je het niet kan. De uitdaging is om, met de beperkingen en problemen die leerlingen laten zien, een growth mindset te stimuleren. In een growth mindset zijn mensen ervan overtuigd dat, als je je daarvoor inzet, je nieuwe dingen kan leren en jezelf kan verbeteren. Een growth mindset stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid en motivatie van leerlingen en maakt leren leuker. Ook de doelorientatie van leerlingen speelt een rol. Leerlingen kunnen hun motivatie namelijk uit verschillende bronnen (doelen) halen. Sommige daarvan stimuleren het leren, terwijl andere het leren juist ontmoedigen.

In deze training leren deelnemers:

  • Wat een mindset en een doelorientatie zijn is en wat de gevolgen ervan zijn.
  • Hoe je de mindset en doelorientatie van leerlingen in positieve zin kunt beïnvloeden. Er worden concrete tools gegeven waarmee je dat kan doen.
  • Hoe je jezelf, als onderwijsprofessional, kan inspireren om een growth mindset en een mastery doelorientatie te ontwikkelen

Werkvormen: zelftestje, filmpjes, hand-outs, oefeningen.

Copyright 2018 © Effectiever leren met leerstrategieën
Download hier de Algemene voorwaarden of lees hier de privacyverklaring voor workshops, cursussen en trainingen Strategie Voor Leren (vallende onder In-Time Coaching)