Neem deel aan onze landelijke trainigen en maak je op een concrete manier de theorie en vaardigheden eigen! Meer informatie
Pieternel Dijkstra, Petra Bunnik en Aimee Krikke

Motivatie

Om tot leren te komen moeten leerlingen wel, tenminste in enige mate, gemotiveerd zijn om te leren. Motivatie is niet iets dat er wel of niet is. Door de juiste maatregelen te nemen, kunnen leerlingen hun motivatie gaan ontdekken en kan deze worden gestimuleerd. Daarbij geldt dat leerlingen idealiter intrinsiek gemotiveerd raken voor het leren. Dat is echter niet altijd haalbaar. Gelukkig zijn er ook andere vormen van motivatie die kunnen aanzetten tot leren. Elke vorm van motivatie is immers beter dan geen motivatie.

Copyright 2018 © Effectiever leren met leerstrategieën
Download hier de Algemene voorwaarden of lees hier de privacyverklaring voor workshops, cursussen en trainingen Strategie Voor Leren (vallende onder In-Time Coaching)