Neem deel aan onze landelijke trainigen en maak je op een concrete manier de theorie en vaardigheden eigen! Meer informatie
Pieternel Dijkstra, Petra Bunnik en Aimee Krikke

De vragenlijst

De Nederlandse Vragenlijst Effectieve Leerstrategieen (NVEL)
In een samenwerking tussen dr. Pieternel Dijkstra, uitgeverij Boom, dr. Dick Barelds (Rijksuniversiteit Groningen) en AOB-Compaz wordt momenteel gewerkt aan een betrouwbare en valide vragenlijst voor de onderbouw van het VMBO, HAVO en VWO: de NVEL.  Met deze vragenlijst kan in kaart worden gebracht hoe een leerling scoort op elk van de 14 leerstrategieen. Op die manier ontstaat een profiel van de leerling in termen van leerstrategieen: welke beheerst de leerling voldoende en welke nog onvoldoende? Op basis van de testuitslag kan gericht gekozen worden voor die interventies die de leerling helpen alle leerstrategieen voldoende te beheersen.

De NVEL wordt in het najaar van 2017 voor het eerst afgenomen op een aantal scholen met als doel het verzamelen van normscores. De test zal, zoals het er nu naar uitziet, in het voorjaar van 2018 beschikbaar zijn voor alle scholen. De NVEL zal dan ook aan de COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) worden aangeboden voor een kwaliteitskeurmerk.

Copyright 2018 © Effectiever leren met leerstrategieën
Download hier de Algemene voorwaarden of lees hier de privacyverklaring voor workshops, cursussen en trainingen Strategie Voor Leren (vallende onder In-Time Coaching)