Neem deel aan onze landelijke trainigen en maak je op een concrete manier de theorie en vaardigheden eigen! Meer informatie
Pieternel Dijkstra, Petra Bunnik en Aimee Krikke

De poster

Zelfregulerend leren houdt in dat leerlingen het eigen leerproces actief sturen en zelfstandig leren. Oftewel, leerlingen weten wat ze moeten doen om goed te kunnen leren en hoe ze zichzelf, voor het leren, gemotiveerd kunnen houden. Zelfregulerend leren gebeurt aan de hand van 14 leerstrategieën. Naarmate leerlingen deze leerstrategieën beter weten in te zetten tijdens het leren, verbeteren hun prestaties en motivatie. Op de Poster Zelfregulerend leren staan deze 14 leerstrategieën afgebeeld.

Overzicht van 14 leerstrategieën
De poster geeft leerlingen een overzicht van de leerstrategieën en wat ze inhouden, en herinnert ze eraan de leerstrategieën toe te passen. De poster helpt de leerkracht om uit te leggen wat leerstrategieën zijn en om er, tijdens het lesgeven, naar te verwijzen.

De 14 leerstrategieën zijn onderverdeeld in de volgende 5 clusters:

  • Metacognitieve kennis
  • Metacognitieve vaardigheden
  • Cognitieve vaardigheden
  • Organisatievaardigheden
  • Motivatie

Combinatie met trainingskaarten en boek
De poster dient als ondersteuning bij het gebruik van de Trainingskaarten Effectieve Leerstrategieën en het boek Effectiever leren met leerstrategieën.

De poster, trainingskaarten en het boek sluiten qua vormgeving en inhoud bij elkaar aan. Door het kleurgebruik en de illustraties is meteen herkenbaar:

  • aan welke strategie(ën) er gewerkt gaat worden
  • welke strategie(ën) de leerling(en) al beheerst/beheersen
  • welke strategie(ën) nog verder ontwikkeld kunnen worden
  • welke strategie(ën) handig is/zijn om in een bepaalde situatie in te zetten

Voor wie?
De poster is bedoeld voor leerlingen in groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen klassikaal, in groepjes of in een-op-een begeleiding met de op de kaarten en poster beschreven leerstrategieën aan de slag.

Copyright 2018 © Effectiever leren met leerstrategieën
Download hier de Algemene voorwaarden of lees hier de privacyverklaring voor workshops, cursussen en trainingen Strategie Voor Leren (vallende onder In-Time Coaching)