Neem deel aan onze landelijke trainigen en maak je op een concrete manier de theorie en vaardigheden eigen! Meer informatie
Pieternel Dijkstra, Petra Bunnik en Aimee Krikke

Het belang van leerstrategieën

Een leven lang leren
Het aanleren van leerstrategieën leidt niet alleen tot betere schoolprestaties, maar heeft nóg een groot voordeel. De tijd dat mensen hun leven lang dezelfde baan hadden, is voorbij. Mensen veranderen tegenwoordig geregeld van werkgever, baan en functie. Ze laten zich voortdurend bijscholen en soms zelfs omscholen. De snelle sociale, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen dwingen mensen ertoe om zich te verdiepen in nieuwe kennis en vaardigheden. Leren doen mensen tegenwoordig dan ook een leven lang en niet alleen maar tussen hun zesde en twintigste levensjaar. Volwassenen zullen daarbij vaak zelfstandig en soms zonder of met maar weinig begeleiding aan de slag moeten met lesmateriaal, bijvoorbeeld thuis of op de werkplek. Dit vereist zelfregulerend lerend vermogen, dat wil zeggen het vermogen om het eigen leren in goede banen te leiden, te beoordelen en zo nodig bij te sturen. Het is dan ook belangrijk dat het onderwijs leerlingen hierop voorbereidt.

Wie leerstrategieën goed beheerst, kan automatisch zelfstandig leren. Leerstrategieën stellen de leerling, of hij nu acht is of tachtig, immers in staat het eigen leerproces te sturen en de eigen motivatie om te leren op peil te houden.

Verwar leerstrategieën niet met studievaardigheden, die leerlingen vaak automatisch of onbewust uitvoeren. Studievaardigheden zijn bijvoorbeeld een kaart leren lezen of iets opzoeken op internet. In het begin kost dat wel moeite, maar naarmate leerlingen het vaker doen, gaat het steeds meer vanzelf. Leerstrategieën zet een leerling daarentegen actief en bewust in. Denk bijvoorbeeld aan het plannen van een opdracht, het terugkijken op fouten en het verbinden van zelfbedachte voorbeelden aan de leerstof. Dat vereist allemaal een actieve, bewuste inspanning. Elke keer weer moet de leerling een afweging maken: Wat ga ik doen? Welke leerstrategie kan ik nu het best inzetten?

Basis voor dit alles is onder andere het volgende onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen:

“Effective strategies for selfregulated learning”
http://www.rug.nl/research/portal/files/2342032/EffectiveStrategies.pdf

Copyright 2018 © Effectiever leren met leerstrategieën
Download hier de Algemene voorwaarden of lees hier de privacyverklaring voor workshops, cursussen en trainingen Strategie Voor Leren (vallende onder In-Time Coaching)