Neem deel aan onze landelijke trainigen en maak je op een concrete manier de theorie en vaardigheden eigen! Meer informatie
Pieternel Dijkstra, Petra Bunnik en Aimee Krikke

Training voor het PO

4 dagdelen

Leerlingen trainen om effectief te leren is al op jonge leeftijd mogelijk en belangrijk. Het voorkomt dat leerlingen onnodig in de leerproblemen komen, nu en verderop in het onderwijstraject. Het trainen van leerlingen in het hanteren van leerstrategieën helpt hen bovendien  voorbereiden op de middelbare school en belangrijke toetsen, zoals de CITO-toets. Aandacht voor leerstrategieën kan daarbij op verschillende manieren vorm krijgen:

  1. Klassikaal. De docent kan, middels allerlei tools en oefeningen, leerlingen in klassenverband helpen zich de 14 leerstrategieën eigen te maken.
  2. Individueel, bijvoorbeeld als een leerling vastloopt op school. De onderwijsprofessional kan dan helpen bepalen wat er, in het leerproces van de leerling, niet goed gaat. Die leerstrategieën die een leerling niet voldoende beheerst kunnen vervolgens met een stukje coaching worden aangeleerd.

In de trainingen en workshops die wij aanbieden wordt, in overleg met de opdrachtgever, bepaald waar de voorkeur naar uitgaat (A, B of beide). In de training wordt er wordt gewerkt met:

  • Het boek Effectiever leren met leerstrategieën
  • De trainingskaarten Trainingskaarten Effectieve leerstrategieën
  • Een werkmap met aanvullende oefeningen en tools

kinderen 

Copyright 2018 © Effectiever leren met leerstrategieën
Download hier de Algemene voorwaarden of lees hier de privacyverklaring voor workshops, cursussen en trainingen Strategie Voor Leren (vallende onder In-Time Coaching)