Neem deel aan onze landelijke trainigen en maak je op een concrete manier de theorie en vaardigheden eigen! Meer informatie
Pieternel Dijkstra, Petra Bunnik en Aimee Krikke

Training voor het MBO

4 dagdelen

Aandacht voor leerstrategieën is van groot belang in het MBO. Leerstrategieën geven studenten concrete handvatten om effectief te leren en te begrijpen hoe je dat het beste kunt doen. Weten studenten hoe ze op een adequate wijze leerstrategieën kunnen inzetten tijdens het leren dan:

  • Verbetert hun motivatie voor de opleiding
  • Verbeteren hun studieprestaties
  • Verbetert hun vermogen tot zelfregulerend leren
  • Gaan ze meer naar vermogen presteren

Dit zijn geen holle uitspraken: ze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Weten studenten hoe ze moeten leren, dan levert dat bovendien een bijdrage aan de verhoging van het rendement van de opleiding. Het maakt bovendien de overstap van MBO naar HBO (voor de studenten die dat ambiëren) gemakkelijker.

Om studenten te kunnen helpen bij het ontwikkelen en inzetten van leerstrategieën, zullen onderwijsprofessionals in het MBO zich deze leerstrategieën eerst zelf eigen moeten maken. Pas dan kunnen ze, als rolmodel en docent, studenten helpen om leerstrategieën effectief in te zetten. Om dit te bereiken bieden wij trainingen aan voor onderwijsprofessionals in het MBO en andere onderwijstypen. Het betreft de tweedaagse trainingen zoals aangekondigd op onze agenda. De trainingen kunnen, op verzoek, ook op maat worden gemaakt en in-company worden gegeven.

Leerstrategieën kunnen, in het onderwijs, globaal genomen, op de volgende twee manieren worden ingezet:

  1. In groepen. De onderwijsprofessional kan, middels allerlei tools en oefeningen, studenten in groepsverband helpen zich de 14 leerstrategieën eigen te maken.
  2. Individueel, bijvoorbeeld als een student vastloopt in de opleiding. De onderwijsprofessional kan dan helpen bepalen wat er, in het leerproces van de student, niet goed gaat. Die leerstrategieën die de student niet voldoende beheerst kunnen vervolgens met een stukje coaching worden aangeleerd.

In de trainingen en workshops die wij aanbieden wordt, in overleg met de opdrachtgever, bepaald waar het accent op moet liggen (A, B of beide). In de training wordt er gewerkt met:

  • Het boek Effectiever leren met leerstrategieën
  • Een werkmap met aanvullende oefeningen en tools
Copyright 2018 © Effectiever leren met leerstrategieën
Download hier de Algemene voorwaarden of lees hier de privacyverklaring voor workshops, cursussen en trainingen Strategie Voor Leren (vallende onder In-Time Coaching)