Neem deel aan onze landelijke trainigen en maak je op een concrete manier de theorie en vaardigheden eigen! Meer informatie
Pieternel Dijkstra, Petra Bunnik en Aimee Krikke

Groepsdynamiek

In een klas spelen allerlei groepsprocessen een rol, zowel in positieve als negatieve zin. Ze bepalen voor een belangrijk deel de sfeer in de klas, de mate waarin leerlingen, individueel en als groep, tot leren komen en het welzijn van leerlingen. Vaak ervaren leerkrachten maar beperkte grip op deze groepsprocessen. De reden is dat groepsprocessen zich bijna ‘onzichtbaar’ lijken af te spelen. Hierdoor wordt er vaak pas ingegrepen als groepsprocessen leiden tot waarneembaar negatieve gevolgen, zoals pesterijen, competitie, conflicten, uitsluiting, en een gebrek aan motivatie.

Copyright 2018 © Effectiever leren met leerstrategieën
Download hier de Algemene voorwaarden of lees hier de privacyverklaring voor workshops, cursussen en trainingen Strategie Voor Leren (vallende onder In-Time Coaching)