Neem deel aan onze landelijke trainigen en maak je op een concrete manier de theorie en vaardigheden eigen! Meer informatie
Pieternel Dijkstra, Petra Bunnik en Aimee Krikke

Training: Signaleren van gedragsproblemen in de klas.

2 dagdelen

Gemiddeld 5 leerlingen in de klas hebben extra ondersteuning nodig. Soms is dat meteen al bekend, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een diagnose zoals ADHD. Soms ook is er geen indicatie: gedrags- of leerproblemen ontwikkelen zich in de loop van de tijd, of vallen pas na een tijdje op. Om deze leerlingen de juiste ondersteuning te bieden is het nodig dat leerkrachten mogelijke leer- of gedragsprobleem tijdig signaleren. Op het blote oog is dat niet altijd even gemakkelijk. Want, wanneer is gedrag nog ‘normaal’ en wanneer kan gesproken worden van een leer- of gedragsprobleem? De uitdaging is om problemen tijdig te signaleren, zonder leerlingen teveel te bestempelen als ‘probleem leerling‘ of ‘abnormaal’.

In deze training leren leerkrachten:

  • signaleren wanneer gedrag nog ‘normaal’ is en wanneer afwijkend
  • leer- en gedragsproblemen, zoals ADHD, ODD en autisme, herkennen
  • inventariseren hoe leerlingen in een klas elkaars gedrags- en leerproblemen versterken
  • bepalen wat, bij een vermoeden van leer- of gedragsproblemen, de beste vervolgstappen zijn.

In de training wordt gewerkt met screenings- en observatielijsten die leerkrachten helpen vaststellen welk concreet gedrag mogelijk een probleem vormt.

Copyright 2018 © Effectiever leren met leerstrategieën
Download hier de Algemene voorwaarden of lees hier de privacyverklaring voor workshops, cursussen en trainingen Strategie Voor Leren (vallende onder In-Time Coaching)