Neem deel aan onze landelijke trainigen en maak je op een concrete manier de theorie en vaardigheden eigen! Meer informatie
Pieternel Dijkstra, Petra Bunnik en Aimee Krikke

Training Omgaan met gedragsproblemen in de klas.

3 dagdelen

Een klas vormt tegenwoordig een mengelmoes van leerlingen met allerlei verschillende achtergronden, sterke kanten en soms ook problemen. De vraag is hoe je dat managet, zeker als er leerlingen met leer- gedragsproblemen in de klas zitten die extra aandacht vergen. In deze training leren deelnemers op respectvolle en systematische wijze zowel het gedrag van de groep als van individuele leerlingen beïnvloeden. Het doel: een situatie creëren waarin leerlingen optimaal komen tot leren.

In deze training leren leerkrachten:

  • aan welke ‘psychologische knoppen’ ze kunnen draaien om bepaalde gedragingen in een groep leerlingen te stimuleren
  • hoe ze kunnen communiceren met leerlingen die weerstand vertonen
  • hoe ze leerlingen kunnen motiveren hun gedrag aan te passen.

In de training krijgen deelnemers praktische tools aangereikt waarmee op gerichte wijze het gedrag in een groep kan worden beïnvloed. Daarnaast wordt er geoefend met een aantal technieken uit de motiverende gespreksvoering die leerlingen stimuleren om aan de slag te gaan met leren.

Copyright 2018 © Effectiever leren met leerstrategieën
Download hier de Algemene voorwaarden of lees hier de privacyverklaring voor workshops, cursussen en trainingen Strategie Voor Leren (vallende onder In-Time Coaching)