Neem deel aan onze landelijke trainigen en maak je op een concrete manier de theorie en vaardigheden eigen! Meer informatie
Pieternel Dijkstra, Petra Bunnik en Aimee Krikke

Training Executieve functies

2 dagdelen

Wetenschappelijk gezien worden er verschillende indelingen gemaakt als het gaat om executieve functies. Binnen Strategie voor Leren hanteren we de indeling van Dawson en Guare. Zij gaan uit van 11 executieve functies die worden aangestuurd vanuit de prefrontale cortex. Deze functies hebben te maken met plannen en organiseren, flexibiliteit, werkgeheugen, inhibitie, emotieregulatie en gedragsevaluatie. Deze functies zijn nodig om ons gedrag adequaat aan te sturen. Ook bijvoorbeeld in schoolsituaties. Executieve functies zijn de motor achter werkhouding, concentratie en zelfregulatie.
Niet alle executieve functies zijn bij kinderen van dezelfde leeftijd op hetzelfde niveau ontwikkeld, ieder kind is daarin uniek. Ook in het klaslokaal zijn deze verschillen terug te vinden. Dan lijkt het alsof een leerling niet mee kan komen met de stof, altijd droomt en afdwaalt of nooit het werk op tijd af heeft. De oorzaak hiervan kan liggen in executieve functies die niet goed ontwikkeld zijn. Hoe kan je executieve functies versterken bij leerlingen en wat levert je dat op? Wat betekent het voor een leerling als bepaalde functies nog niet goed ontwikkeld zijn? In deze training gaan we hierop in en kijken we welke impact executieve functies kunnen hebben in het klaslokaal en wat je daar als docent of leerkracht mee kan doen.

In de training executieve functies leren deelnemers:

  • Welke executieve functies er zijn
  • Welke invloed deze functies op het leren en het functioneren in de klas hebben
  • Hoe je sterke en zwak ontwikkelde executieve functies kan herkennen bij leerlingen
  • Wat je kan doen om deze executieve functies te ontwikkelen bij leerlingen (of bij jezelf)
  • Er wordt uitgegaan van de theorie van Dawson en Guare, waarbij een sterke link naar de onderwijspraktijk wordt gemaakt. Directe handvatten om in te zetten in het klaslokaal.
Copyright 2018 © Effectiever leren met leerstrategieën
Download hier de Algemene voorwaarden of lees hier de privacyverklaring voor workshops, cursussen en trainingen Strategie Voor Leren (vallende onder In-Time Coaching)