Zelfregulerend leren: Effectiever leren met leerstrategieën Pieternel Dijkstra & Petra Bunnik

Over ons

Pieternel Dijkstra en Petra Bunnik werken sinds 2015 samen om leerstrategieën onder de aandacht te brengen binnen verschillende typen onderwijs. Vanuit het idee dat iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen, zijn zij gaan werken aan het praktisch inzetbaar maken van leerstrategieën.

PieternelDr. Pieternel Dijkstra (1969) is sociaal psycholoog en houdt zich bezig met het welzijn van mensen en hun relaties. Ze doet dat onder meer als schrijfster, lector, wetenschappelijk onderzoeker en trainer. Pieternel publiceerde al vele boeken, internationaal wetenschappelijke artikelen en artikelen over de psychologie in populaire tijdschriften. Zie ook: www.pieterneldijkstra.nl

Petra Bunnik (1976) is onderwijskundige, trainer, coach en docent. Ze geeft les en ze begeleidt leerlingen, scholen en leerkrachten op het gebied van leerstrategieën en meer- en hoogbegaafdheid. Zie ook: www.in-timecoaching.nl

De kennis en inzichten van Pieternel en Petra vormen samen een unieke combinatie waarin theorie en praktijk uitstekend tot hun recht komen.

Aimee Krikke (1984) is trainer, docent en gedragsdeskundige die naast de pabo de master SEN gedrag en innoveren/begeleiden heeft afgerond. Zij werkt als zorgcoördinator en adjunct-directeur in het voortgezet speciaal onderwijs. Door de kwaliteiten van docenten te benutten en professionaliseren en dit als team in te zetten werkt zij aan de optimale vorming van de leerlingen.

Aimee is open, verbindend, transparant, eerlijk, kritisch en recht door zee. Met haar kennis, ervaring en kwaliteiten vormt zij een mooie aanvulling als co-trainer op het team van Strategie voor Leren.

Marlinde Kompanje (1987) is docent en trainer. Ze voltooide naast de Pabo de Master SEN Innoveren/begeleiden. Ze geeft les en begeleidt de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen en heeft als intern begeleider veel ervaring op het gebied meer- en hoogbegaafde leerlingen. Haar kennis, ervaring en kwaliteiten zet ze in als co-trainer bij Strategie voor Leren.

Copyright 2016 © Effectiever leren met leerstrategieën
Werktitel, Annelies Bast, Grafisch vormgever - Linkedin
Download hier de Algemene voorwaarden voor workshops, cursussen en trainingen Strategie Voor Leren (vallende onder In-Time Coaching)