Neem deel aan onze landelijke trainigen en maak je op een concrete manier de theorie en vaardigheden eigen! Meer informatie
Pieternel Dijkstra, Petra Bunnik en Aimee Krikke

Voor de normering van de NVEL zijn we op zoek naar scholen.

Hoe kunt u meedoen aan het onderzoek?

Wanneer
Het onderzoek vindt in de loop van het schooljaar 2017-2018 plaats.

Wat
De NVEL is een vragenlijst, waarbij leerlingen 166 stellingen op een driepuntschaal moeten beoordelen. Daarnaast wordt bij een deel van de leerlingen voor de validatie nog een leermotivatie test (LMT-VO, Teije De Vos, 2015) of een persoonlijkheidstest (NPV-J-2, Barelds, Luteijn & van Dijk, 2013) afgenomen.

Wie
Voor de normering zijn we op zoek naar leerlingen uit de eerste drie leerjaren van het voorgezet onderwijs. Daarbij gaat het om VMBO-TL klassen en (brugklassen) HAVO/VWO. U kunt eventueel ook met enkele klassen meedoen.

Hoe
De afname is digitaal en neemt circa één lesuur in beslag.

Wat staat er voor u tegenover?

Een rapportage van de NVEL voor iedere leerling waaruit duidelijk wordt in hoeverre de leerling bij het leren gebruik maakt van de verschillende leerstrategieën. U ontvangt de rapportages binnen twee maanden nadat wij de laatste afnames binnen hebben gekregen. De rapportage is gebaseerd op een voorlopige normering.

Een gratis exemplaar van het boek van Pieternel Dijkstra, Effectiever leren met leerstrategieën, Boom test uitgevers, 2015.

Indien u geïnteresseerd bent in deelname aan het normeringsonderzoek, kunt u via de mail contact opnemen met coördinator Barbara van der Valk: b.vandervalk@boomtestuitgevers.nl. Zij zal u graag verder informeren over het onderzoek.

Copyright 2018 © Effectiever leren met leerstrategieën
Download hier de Algemene voorwaarden of lees hier de privacyverklaring voor workshops, cursussen en trainingen Strategie Voor Leren (vallende onder In-Time Coaching)