Zelfregulerend leren: Effectiever leren met leerstrategieën Pieternel Dijkstra & Petra Bunnik

De trainingskaarten

producten-kaartenLeerlingen presteren een stuk beter als ze weten hoe ze moeten leren. Het voorkomt bovendien onnodige problemen op school, zoals onderpresteren of blijven zitten. Leerlingen trainen in het inzetten van leerstrategieen is dan ook belangrijk en dat geldt voor álle leerlingen, of ze nu benedengemiddeld, gemiddeld of bovengemiddeld presteren. Met de trainingskaarten kan je in de praktijk aan de slag met de 14 leerstrategieen die staan beschreven in het boek ‘Effectiever leren met leerstrategieen’. Op speelse wijze maken leerlingen kennis met leerstrategieen en hoe deze toe te passen. De 64 vrolijk geïllustreerde kaarten bevatten praktische oefeningen op basis van de strategieën uit het boek. De kaarten zijn klassikaal te gebruiken, in groepjes en in een-op-een contacten met leerlingen.

Een greep uit de oefeningen op de trainingskaarten:

  • Je motivatie kennen
  • Plannen voor een toets
  • Uitstelgedrag
  • Ezelsbruggetjes
  • Hoofdzaken en bijzaken
  • Kritiek ontvangen
  • Complimenten geven en ontvangen

Voor wie?
Leerlingen in groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs kunnen in groepjes met de op de kaarten beschreven opdrachten aan de slag. Immers, hoe eerder wordt begonnen met het aanleren, trainen en stimuleren van leerstrategieën bij leerlingen, hoe groter het effect op hun verdere schoolloopbaan kan zijn.

Klik hier om te de kaarten te bestellen

Copyright 2016 © Effectiever leren met leerstrategieën
Werktitel, Annelies Bast, Grafisch vormgever - Linkedin
Download hier de Algemene voorwaarden voor workshops, cursussen en trainingen Strategie Voor Leren (vallende onder In-Time Coaching)