Neem deel aan onze landelijke trainigen en maak je op een concrete manier de theorie en vaardigheden eigen! Meer informatie
Pieternel Dijkstra, Petra Bunnik en Aimee Krikke

Het beste halen uit leerlingen

Zelfregulerend leren
De onderwijsraad stelt dat het ontdekken en stimuleren van talent een taak van het onderwijs is. Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs is dit streven nog eens onderstreept. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want, in de praktijk kunnen allerlei obstakels het leren van leerlingen en studenten in de weg zitten. Deze kunnen er allemaal voor zorgen dat leerlingen en studenten niet aan zelfregulerend leren toekomen. Zelfregulerend leren houdt in dat leerlingen weten hoe ze moeten leren en zichzelf gemotiveerd weten te houden voor het leren. Ze gaan zelfstandig aan de slag en sturen actief hun eigen leerproces.

In de praktijk zijn er vele obstakels die ervoor kunnen zorgen dat leerlingen zelfregulerend leren niet (voldoende) onder de knie krijgen. Deze obstakels kunnen in leerlingen zelf zitten, maar ook in hun leeromgeving. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Leerlingen weten niet hoe ze moeten leren. Ze hebben onvoldoende idee van welke leerstrategieën er zijn en hoe ze die kunnen inzetten. Dit kan leiden tot onderpresteren en demotivatie.
  • Leerlingen hebben een gebrek aan motivatie voor school. Ze geven snel op, hebben er geen zin in of denken niet te kunnen leren. Dit gebrek aan motivatie kan verschillende oorzaken komen. Het kan liggen aan innerlijke psychologische processen bij de leerling. Het kan ook te maken hebben met een mismatch tussen wat leerlingen nodig hebben om zich gemotiveerd te voelen en de manier waarop er wordt lesgegeven.
  • Groepsprocessen in de klas kunnen ervoor zorgen dat leerlingen of studenten zich in sterke mate laten leiden door wat anderen doen en vinden. Zeker als sprake is van negatieve groepsinvloeden kan dit het leren in de weg zitten.
  • Psychische problemen of stoornissen zorgen ervoor dat leerlingen of studenten zich slecht kunnen concentreren of gedrag vertonen dat leren in de weg zit.

Onze trainingen zijn er op gericht om docenten en leerkrachten toe te rusten met tools die hen helpen het zelfregulerend leren te stimuleren.

Copyright 2018 © Effectiever leren met leerstrategieën
Download hier de Algemene voorwaarden of lees hier de privacyverklaring voor workshops, cursussen en trainingen Strategie Voor Leren (vallende onder In-Time Coaching)